Suomen juniormuotovalio FI JMVA

Vaaditaan 3 juniorsertifikaattia (JUN SERT) Suomesta 3 eri tuomarilta.
Koiralta ei vaadita arvon saamiseksi käyttötulosta.

Mahdolliset muiden maiden juniorivalionarvot eivät vaikuta Suomen juniorivalionarvon saavuttamiseen. 

FI JMVA 3 x JUN SERT

Suomen muotovalio FI MVA

Vaaditaan vähintään 3 sertifikaattia (SERT) Suomesta 3 eri tuomarilta. Vähintään yksi näistä sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk, riippumatta siitä missä luokassa koira on kilpaillut. Tämän lisäksi tulee täyttyä mahdolliset rotukohtaiset koepalkintovaatimukset. 


Muotovalion arvoon vaadittavat koetulokset voi saada myös muissa Pohjoismaissa. Muista maista saavutettujen koetulosten kelpoisuuden muotovalion arvoon hyväksyy Kennelliitto koemuodon haltijan esityksestä. 

Muihin valionarvoihin vaadittavat näyttelytulokset voi saada jostain FCI:n hyväksymän maan kenneljärjestön hyväksymästä näyttelystä. (Valt. 29.5.16) 

Koiralta, joka 24 kk täytettyään on saavuttanut jonkin muun maan muotovalionarvon, vaaditaan vain yksi sertifikaatti (1 SERT) Suomesta sekä mahdolliset lisävaatimukset. Sen mahdollisesti Suomesta alle 24 kk:n iässä saama sertifikaatti lasketaan Suomen muotovalionarvoon oikeuttavaksi. Muutos tulee voimaan 1.1.2011. (Valt. 29.5.11)

 Ulkomaalaisen omistaman / hallitseman koiran ulkomailla saavuttama koetulos hyväksytään FI MVA -arvoon vaadittavaksi koetulokseksi vain, mikäli se on saavutettu FCI:n hyväksymän kenneljärjestön kokeesta, joka vastaa Suomessa rodulta vaadittavaa rodunomaista koetta. Koetuloksesta tulee Kennelliittoon toimittaa anomuksen yhteydessä FCI:n hyväksymä Working Class Certificate (WCC). (Valt. 24.11.07) 

Koiralta, joka ennestään on jonkin muun maan koe- tai kilpailuvalio vaaditaan ko. koe- tai kilpailumuodosta vain yksi valionarvoon oikeuttava korkeimman luokan tulos Suomesta sekä mahdolliset lisävaatimukset. (Valt. 27.11.04, 27.5.12)

FI MVA   1 x DRAJ-1 ja 3 x SERT tai ennen 1.8.2018 saavutettu DRAJ-VOI 2 tulos tai 1 x DKAJ-1 ja DKAJ-2 (Valt. 25.11.18) 

esim. 3 x SERT ja 1 x DRAJ-1 tai LT MVA ja 1 x SERT  ja 1 x DRAJ-1

Suomen veteraanimuotovalio FI VMVA

Vaaditaan 3 veteraanisertifikaattia (VET SERT) Suomesta 3 eri tuomarilta.
Koiralta ei vaadita arvon saamiseksi käyttötulosta.

Mahdolliset muiden maiden veteraanivalionarvot eivät vaikuta Suomen veteraanivalionarvon saavuttamiseen.

FI VMVA 3 x VET SERT

Kansainvälinen muotovalio C.I.B.

Jotta koira voisi saada kansainvälisen muotovalion arvon, sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

  • saanut 2 x CACIB kahdesta eri maasta ja kahdelta eri tuomarilta, riippumatta näyttelyyn osallistuneiden koirien lukumäärästä;
  • ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on kulunut vähintään 1 vuosi ja 1 päivä;
    esim. tammikuun 1. päivästä 2011 tammikuun 1. päivään 2012. 
  • saanut koetuloksen vähintään DRAJ-3 tai DKAJ-3

CACIB on kansainvälinen sertifikaatti ja sen saa Kansainvälisetä (KV) näyttelystä

C.I.B. 2 x CACIB ja vähintään DRAJ-3 tai DKAJ-3

Pohjoismaiden muotovalio NORDIC MVA

Pohjoismaiden muotovalion arvo (NORDIC MVA) korvaa aiemman Pohjoismaiden muotovalion arvon (POHJ MVA), jonka saamiseksi koiran tuli saada kolme kansallista muotovalion arvoa Pohjoismaista.

Saadakseen NORDIC MVA -arvon koiran tulee olla kansallinen valio siinä maassa, jossa koira on rekisteröity ja koiran tulee olla saanut 3 NORD-SERT'iä, 3 eri Pohjoismaasta, 3 eri tuomarilta. Vähintään yksi NORD-SERT on saatava koiran täytettyä 24kk.

NORDIC MVA -titteliä hakiessa hakemus on toimitettava sen maan kennelliitolle, jossa koira on rekisteröity. Hakemukseen merkitään milloin ja missä maassa koira on saanut NORD-sertit. Jos koira on rekisteröity Pohjoismaiden ulkopuolelle, tulee hakemus osoittaa sen maan kennelliitolle, jossa koira vastaanotti viimeisen NORD-sertin

NORDIC MVA 3 x NORD SERT


Kennelliiton jäsenet voivat tehdä valionarvohakemuksen sähköisesti Omakoira-palvelussa. Samassa yhteydessä voit tilata halutessasi maksullisen kunniakirjan. Hakemuksen täyttäminen netissä on helppoa ja nopeaa. Omakoira-palvelun kautta voit hakea suomalaisia ja Pohjoismaiden valionarvoja.

Lisäksi Omakoiran kautta on mahdollista tulostaa englanninkielinen valionarvotodistus. 

SUUR-SAVON DREEVERIKERHO
Kaikki oikeudet pidätetään 2022
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!